Transguy là gì? Làm thế nào để nhận ra một người là chuyển giới nam và các thay đổi của cơ thể trong quá trình sử dụng hormone. Đọc những bài viết của chúng tôi trong danh mục này để hiểu thêm và transguy (transman) nói riêng và transgender nói chung.